زمان تحویل خودرو در فروش های نقدی و اقساطی


به اطلاع خریداران عزیز می رسانیم : موعد تحویل خودروی لنسر از 45 روز به تحویل بهمن ماه تغییر یافته ، در فروشهای نقدی ، اقساطی و مشارکتی این خودرو سود مشارکت 21% و سود انصراف 18% و سود تاخیر 23% می باشد .

موعد تحویل خودروی ASX  از 90 روزه به اسفند ماه تغییر یافته . در فروشهای نقدی و اقساطی این خودرو سود مشارکت 21% و سود انصراف 18% و سود تاخیر 23% می باشد . ضمنا قرارداد به نوع قطعی تغییر یافته است . 

توجه بفرمایید که : علی رغم یکی بودن زمان تحویل خودروها در قراردادهای نقدی ، اقساطی خودروی ASX  با قراردادهای مشارکتی ، نرخ سودهای قراردادهای نامبرده با یکدیگر متفاوت می باشد که لازم است مشتریان عزیز آگاه باشند .